Skaitome


Rekomenduojamų  knygų sąrašas

 1. Pasirinktos stebuklų pasakos (pvz., iš knygos Gulbė karaliaus pati).
 2. Pasirinktos sakmės (pvz., iš knygos Sužeistas vėjas).
 3. Vaičiulaitis. Pasirinkta pasaka.
 4. Degutytė. Nepalik manęs. Pasirinkti eilėraščiai.
 5. Žilinskaitė. Kelionė į Tandadriką ar kitas pasirinktas kūrinys.
 6. Saja. Ei, slėpkitės!
 7. Vilimaitė. Pasirinktas apsakymas.
 8. Vainilaitis. Bruknelė.
 9. Gutauskas. Pasirinktos pasakos, pasirinkti eilėraščiai.
 10. Geda. Pasirinkti eilėraščiai.
 11. Martinaitis. Pelenų antelė.
 12. K. Andersenas. Bjaurusis ančiukas.
 13. Lindgren. Emilis iš Lionebergos, Pepė Ilgakojinė.
 14. Ch. Nöstlinger. Nykštukas galvoje arba Ateina šuo!

Kad nepamirštumėte  ką skaitėte, užsirašykite į sąsiuvinį:
– knygos pavadinimą, autorių.
– įvardinkite pagrindinius veikėjus;
– galite iliustruoti jums patikusį įvykį/nuotykį.


Comments are closed.