OPKUS

OPKUS – Olweus patyčių prevencijos programos kokybės užtikrinimo sistema.

Olweus patyčių prevencijos programa mokykloje buvo diegiama 2013 m. rugsėjo – 2014 m. gruodžio mėn. Programos tikslas – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Rezultatas – mokyklos personalas dažniau pastebėdavo patyčias, klasėse nuolatos vyko užsiėmimai patyčių tematika, programos koordinavimo komitetas rengdavo renginius, mokykloje atlikti detalūs patyčių tyrimai (2013 m. lapkričio mėnesį ir 2014 m. lapkričio mėnesį). Tyrimų analizę galite rasti skiltyje „veikla“→“projektai“→“2014 metai“→“Olweus patyčių prevencijos programa“.

Atsakingi asmenys


Informacinis_biuletenis_tevams

OPKUS. atmintinė.lankstinukas

OPKUS.atmintinė.lankstinukas2

2015-2016 m.m. OPKUS planas

Comments are closed.