OLWEUS patyčių prevencijos programa

Olweus patyčių prevencijos programa mokykloje buvo diegiama 2013 m. rugsėjo – 2014 m. gruodžio mėn. Programos tikslas – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Rezultatas – mokyklos personalas dažniau pastebėdavo patyčias, klasėse nuolatos vyko užsiėmimai patyčių tematika, programos koordinavimo komitetas rengdavo renginius, mokykloje atlikti detalūs patyčių tyrimai (2013 m. lapkričio mėnesį ir 2014 m. lapkričio mėnesį).

Olweus tyrimų ataskaita

Comments are closed.