2022 metai

  • „Žalia giria įkvepia kurti drauge“ (pagal Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbtą konkursą);
  • ,,Lietuvos praeitį pažįstame kartu“ (pagal Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbtą konkursą);
  • ,,Legendos ir tikrovė“ (pagal Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbtą konkursą).
  • „Lietuva: tyrinėjame, atrandame, kuriame“ (Tautos Fondo Lietuvos atstovybė)
  • Vaikų vasaros poilsio projektas „Poilsiauk aktyviai, turiningai ir prasmingai“ (Šalčininkų rajono savivaldybės finansuojamas projektas)
  • Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa „Savu keliu“zipio draugaiTarptautinė ankstyvosios prevencijos  programa ,,Zipio draugai“

Comments are closed.