Naudojimosi biblioteka -skaitykla taisyklės

NAUDOJIMOSI  BIBLIOTEKA – SKAITYKLA TAISYKLĖS

2023-2024 m. m.

  1. Gimnazijos bibliotekos knygų fondas yra gimnazijos turtas, juo gali naudotis visi gimnazijos mokiniai ir mokytojai.
  2. Retos knygos – enciklopedijos, albumai, žodynai, žinynai – į namus neišduodami.
  3. Bibliotekoje mokiniai privalo laikytis tvarkos, tylos, švaros.
  4. Paimtą knygą gražinti laiku (per 57d.).
  5. Tausoti ir saugoti bibliotekos knygas. Skaitytojas, pastebėjęs, kad knyga sugadinta, turi pranešti bibliotekininkui.
  6. Praradęs ar nepataisomai sugadinęs knygą, skaitytojas privalo pakeisti tokia pat knyga ar lygiaverte arba atlyginti dešimteriopa jos rinkos kaina.
  7. Mokinys baigęs arba nutraukęs mokymąsi, privalo atsiskaityti su biblioteka.
  8. Grožinė literatūra išduodama darbo grafike nurodytu laiku ir dienomis.
  9. Kompiuteriu gali naudotis bibliotekos darbo laiku.
  10. Prie kompiuterio vienu metu dirba tik vienas žmogus. Jis privalo dėvėti  nosį ir burną dengiančias apsaugines priemones.

___________________________

Comments are closed.