Projektai

Gimnazija dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių bei įrangos komplektais atskirai 1–4 klasėms ir 5–8 klasėms. Pradinių klasių mokytojams jau yra parengta metodinė medžiaga – lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.

Gimnazija jau dalyvavo 1–4 klasių priemonių pirkime, 5–8 klasių priemonių pirkime.

Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti:

http://www.vedlys.smm.lt/

Comments are closed.