Gimnazijos veiklą reglamentuojantys dokumentai

2021–2022 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas

2019-2023 metų strateginis planas

Gimnazijos nuostatai

 

 

 

 

 

2020-09-01

Comments are closed.