Naudingos nuorodos

Švietimo ir mokslo ministerija http://www.smm.lt
Mokslo ir studijų departamentas http://www.mokslas.lt/MSD/
Nacionalinis egzaminų centras http://www.nec.lt
Lietuvos mokslo taryba http://www.lmt.lt
Studijų kokybės vertinimo centras http://www.skvc.lt/
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas http://www.vmsfondas.lt/
Lietuvos studentų sąjunga http://www.lss.lt/
Lietuvos studentų atstovybių sąjunga http://www.lsas.lt/
Vilniaus universiteto Studentų atstovybė http://www.vusa.lt
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Studentų atstovybė http://www.vgtu.lt/sa
Šiaulių universiteto Studentų atstovybė http://www.susa.lt/
Vilniaus dailės akademijos Lietuvos studentų dailininkų sąjunga http://www.vda.lt/lietuviskai/
studentai.htm
Vilniaus kolegijos Studentų atstovybė http://www.viko.lt/studentai/
st_atstov/info_doc.asp
Vilniaus kooperacijos kolegijos Studentų atstovybė http://www.vkk.lt/lt/studentai.html
Alytaus kolegijos Studentų atstovybė http://www.akolegija.lt/studentai/
studentai 1.htm
Studijų užsienyje informacijos centras http://eac.osf.lt/
Lietuvos moksleivių sąjunga http://www.moksleiviai.lt
Švietimo portalas http://www.tinklas.lt

titlelogoMokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė

http://www.mukis.lt


 

 

logoEuroguidance centras
Jame kasmet talpinama naujausia informacija apie mokymo įstaigas, kuriose galima įgyti norimą profesiją. Taip pat galima rasti informacijos apie studijas užsienyje bei karjeros planavimą.

Kauno medicinos universitetas http://info.kmu.lt
Kauno technologijos universitetas http://www.ktu.lt
Klaipėdos universitetas http://www.ku.lt
Generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademija http://www.kam.lt/LKA/KA-svetaine/
Lietuvos kūno kultūros akademija http://www.lkka.lt
Lietuvos muzikos akademija http://www.lma.lt
Lietuvos teisės universitetas http://www.lta.lt
Lietuvos veterinarijos akademija http://www.lva.lt
Lietuvos žemės ūkio universitetas http://www.lzua.lt
Šiaulių universitetas http://www.su.lt
Vilniaus dailės akademija http://www.vda.lt
Vytauto Didžiojo universitetas http://www.vdu.lt
Vilniaus Gedimino technikos universitetas http://www.vgtu.lt
Vilniaus pedagoginis universitetas http://www.vpu.lt
Vilniaus universitetas http://www.vu.lt
Mykolo Romerio universitetas http://www.mruni.lt
Nevalstybinės aukštosios mokyklos
Tarptautinė aukštoji vadybos mokykla http://www.ism.lt
Lietuvos krikščioniškojo fondo aukštoji mokykla http://www.lccbc.org
Kolegijos
Alytaus kolegija http://www.aavm.lt
Kauno kolegija http://www.kauko.lt
Utenos kolegija http://www.utenos-kolegija.lt/
Vilniaus kolegija http://www.viko.lt/
Kauno verslo kolegija http://www.kvk.lt
Vilniaus kooperacijos kolegija http://www.vkk.lt/
Vilniaus vadybos kolegija http://www.vvk.lt
Švietimas užsienyje
Pasaulio aukštųjų mokyklų paieška http://www.gradschools.com/
Education World® – geriausia pagalba pedagogui, dėstytojui http://www.education-world.com/
Švietimo nuorodų katalogas http://www.lii.org/search/file/
education
Kathy Schrock’s Guide for Educators http://school.discovery.com/
schrockguide/
Discovery.com – puslapis, skirtas mokyklai, mokymui(si) http://school.discovery.com/
Scholarly Electronic Publishing Bibliography http://info.lib.uh.edu/sepb/sepb.html

Comments are closed.