2020 metai

Projektai, kuriuose gimnazija dalyvauja ir įgyvendina

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa „Savu keliu“

Tarptautinė ankstyvosios prevencijos  programa ,,Zipio draugai“

 ES projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

 

Comments are closed.