Korupcijos prevencija

Atsakingas asmuo už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą:

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (laikinai vykdanti direktoriaus pareigas) Milda Daukantaitė-Kukė, tel. +370 380 43257; el. p. milda.daukantaite-kuke@silogimnazija.lt

Informuoti apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus galite:

telefonu: +370 380 43257; el. paštu: silogimnazijarastine@gmail.com

Pareigybių, į kurias pretenduojant kreipiamasi į STT dėl informacijos pateikimo apie asmenį, sąrašas:

  • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
  • Ūkio dalies vedėjas.

Pareigų, kurias einant privalu deklaruoti privačius interesus, sąrašas:

  • Direktorius;
  • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
  • Ūkio dalies vedėjas;
  • Viešųjų pirkimų komisijos nariai ir asmenys, atliekantys viešuosius pirkimus.
  

Daugiau informacijos antikorupcine tema:

Comments are closed.