Gimnazijos misija ir vertybės

Gimnazijos misija

      Teikti kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą glaudžiai bendradarbiaujant mokytojams, tėvams, mokiniams ir visuomenei, ugdyti dorą, išsilavinusią, tolerantišką, kūrybišką asmenybę, gebančią sėkmingai gyventi besikeičiančiame šiuolaikiniame pasaulyje.

Vertybės

  1. Atvirumas šiuolaikinio pasaulio pozityviai kaitai.
  2. Pagarba, rūpinimasis ir tolerancija.
  3. Atsakomybė ir sąžiningumas.
  4. Kūrybiškumas ir veiklumas.
  5. Pilietiškumas, bendruomeniškumas ir pasidalytoji lyderystė.

Comments are closed.