Administracija

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

L. e. direktoriaus pareigas

Milda Daukantaitė-Kukė milda.daukantaite@gmail.com
Ūkio dalies vedėja Romutė Žitkevičė sostakiene9@gmail.com
Sekretorė Laima Dulkevičienė  silogimnazijarastine@gmail.com

Comments are closed.