Administracija

 Direktorė  Nijolė Balinskienė 838043257 silogimnazijarastine@gmail.com
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Milda Daukantaitė-Kukė milda.daukantaite@gmail.com
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Romutė Šostakienė sostakiene9@gmail.com
Raštinės vedėja Genutė Šabanova  silogimnazijarastine@gmail.com

Comments are closed.