5-8, I-IV g klasėms

Privalomos literatūros sąrašas 5 – 6 klasei

girl_book

Lietuvių literatūros tekstai (nurodomi chronologine tvarka)

Kaip atsirado žemė ir Sužeistas vėjas (pasirinktos sakmės)
Lietuviškos pasakos. Baltas vilkas. Dvylika brolių, juodvarniais lakstančių.
Stiklo kalnas
Maironis. Trakų pilis. Milžinų kapai. Pavasaris
Šatrijos Ragana. Irkos tragedija
J. Biliūnas. Kliudžiau. Brisiaus galas. Kūdikystės sapnai (pasirinkta ištrauka)
A. Vienuolis. Padavimai ir legendos
arba V. Krėvė. Dainavos šalies senų žmonių padavimai
arba A. Ramonas. Vilniaus legendos. Pasakos (pasirinkti kūriniai)
V. Krėvė. Galvažudys
J. Aistis. Peizažas
S. Nėris. Eglė žalčių karalienė
A. Vaičiulaitis. Nidos žvėrys. Auksinė kurpelė
P. Cvirka. Vaikų karas
H. Radauskas. Gėlė ir vėjas. Lietus. Balti malūnai
V. Žilinskaitė. Nebijokė (pasirinkti kūriniai)
S. Geda. Baltoji varnelė
arba J. Erlickas. Bobutė iš Paryžiaus, arba Lakštingala Zarasuose, arba Bilietas iš dangaus,
arba V. Kukulas. Vėjo birbynė (pasirinkti eilėraščiai)

Visuotinės literatūros tekstai (nurodomi abėcėlės tvarka)

Biblija (ištraukos iš Senojo Testamento Pradžios knygos apie pasaulinį tvaną arba Nojaus arką)
H. K. Andersenas. Pasakos arba Žiemos pasakos (1 ar 2 pasirinktos pasakos)
F. Bernet (F. H. Burnett). Paslaptingas sodas
arba S. Kūlidž (S. Coolidge). Ką nuveikė Keitė
arba L. M. Montgomeri (L. M. Momtgomery). Anė iš Žaliastogių
arba E. H. Porter. Poliana
arba J. Spyri. Heida
A. Čechovas (pasirinkta novelė)
J. Gorderis (J. Gaarder). Ei, ar čia yra kas nors?
arba N. Bebit (N. Babbitt). Amžinieji Takiai
arba M. Endė (M. Ende) Momo, arba Nuostabus pasakojimas apie laiko vagis ir mergaitę, kuri žmonėms grąžino iš jų pavogtą laiką
Graikų mitai. (Dedalas ir Ikaras. Tesėjo kelionė į Kretą)
T. Janson. Burtininko skrybėlė arba Muminuko tėčio memuarai
A. Lindgren. Broliai Liūtaširdžiai arba Mijo, mano Mijo, arba Ronja plėšiko duktė
K. Paterson. Tiltas į Terabitiją (Smarkuolė Gilė Hopkins)
arba E. Doneli (E. Donnelly). Sudie, seneli, ištariau aš tyliai
arba J. Richter. Lydekos vasara
A. de Sent-Egziuperi (A. de Saint-Exupéry). Mažasis princas
M. Tvenas (M. Twain). Tomo Sojerio nuotykiai

 

Privalomos literatūros sąrašas 7-8 klasei

image030

Lietuvių literatūros tekstai (nurodomi chronologine tvarka)

K. Donelaitis. Metai (ištrauka)
V. Pietaris. Algimantas (ištrauka)
Maironis. Jūratė ir Kastytis
V. Krėvė. Skerdžius
J. Biliūnas. Laimės žiburys
S. Nėris. Anksti rytą (pasirinkti eilėraščiai)
K. Boruta. Baltaragio malūnas
K. Ostrauskas. Jūratė ir Kastytis
M. Martinaitis. Žemės dukra
J. Vaičiūnaitė arba A. Marčėnas, arba S. Parulskis. Poezija (pasirinkti eilėraščiai)
B. Radzevičius. Žmogus sniege
B. Vilimaitė. Papartynų saulė (pasirinktos novelės)
J. Erlickas. Humoreskos (pasirinkti kūriniai).

Visuotinės literatūros tekstai (norodomi abėcėlės tvarka)

Biblija (ištraukos iš Senojo Testamento Pradžios knygos: pasakojimas apie nupuolimą, pikto kilmę; ištraukos iš Naujojo Testamento Evangelijos pagal Matą (palyginimas apie sėjėją, palyginimas apie talentus).
R. Bredberis (R. Bradbury). Pradžios pabaiga arba Akies mirksniu (pasirinkti kūriniai)
R. Bredberis (R. Bradbury). Pienių vynas
D. Defo (D. Defoe). Robinzonas Kruzas
Graikų mitai. Prometėjas. Heraklis (pasirinktas mitas)
V. Goldingas (W. G. Golding). Musių valdovas
M. Gripė (M. Gripe). Nepaprasta Agnesės Sesilijos istorija
Homeras. Odisėja (ištraukos)
A. Konan Doilis (A. Conan Doyle). Užrašai apie Šerloką Holmsą
A. Mickevičius (A. Mickiewicz). Gražina
L. Lauri (L. Lowry). Siuntėjas
E. A. Pou (E. A. Poe). Raudonosios mirties kaukė (pasirinkti kūriniai)
O. Proisleris (O. Preussler). Krabatas, arba Treji metai užburtame malūne
arba Dž. Kriusas (J. Krüss). Timas Taleris, arba Parduotas juokas
V. Šekspyras (W. Shakespeare). Romeo ir Džiuljeta
Tūkstantis ir viena naktis (pasirinktos pasakos)

Privalomos literatūros sąrašas I-II g klasei

82ca272b5279

Lietuvių literatūros tekstai (nurodomi chronologine tvarka)

Lietuvių pasakos. Eglė Žalčių karalienė
Pasakos apie bebaimį herojų ir baimės paieškas
Gedimino laiškai (pasirinktinai)
M. Daukša. Postilė. (Prakalba)
M. Mažvydas. Katekizmas. (Prakalba)
A. Baranauskas. Anykščių šilelis
Maironis. Pavasario balsai
V. Mykolaitis-Putinas arba B. Sruoga (pasirinkti simbolistiniai eilėraščiai)
J. Aistis, A. Miškinis, B. Brazdžionis, S. Nėris (pasirinkti neoromantiniai eilėraščiai)
Žemaitė. Marti
J. Savickis. Kova
arba P. Cvirka. Saulėlydis Nykos valsčiuje (Kasdienės istorijos) (pasirinkta novelė)
A. Vaičiulaitis. Valentina
arba I. Šeinius. Kuprelis
K. Binkis. 100 pavasarių
H. Radauskas (pasirinkti eilėraščiai)
V. Mačernis. Po ūkanotu nežinios dangum (pasirinkti sonetai)
B. Sruoga. Dievų miškas (ištrauka)
A. Škėma. Raštai (pasirinkta novelė)
J. Aputis arba R. Granauskas (1 ar 2 pasirinktos novelės)
J. Grušas. Barbora Radvilaitė arba Meilė, džiazas ir velnias
A. Mackus. Žodžiai ir raidės arba Liūnė Sutema. Tebūnie (pasirinkti kūriniai)
M. Martinaitis. Kukučio baladės (pasirinkti kūriniai)
S. Šaltenis. Riešutų duona
J. Ivanauskaitė. Pakalnučių metai
arba S. T. Kondrotas. Įvairių laikų istorijos
V. Juknaitė. Išsiduosi. Balsu arba Tariamas iš tamsos (pasirinktos ištraukos)
 

Visuotinės literatūros tekstai (nurodomi chronologine tvarka)

 
Graikų mitai. Sizifas. Narcizas
Sofoklis. Edipas karalius arba Antigonė
Biblija. Senasis Testamentas. Pradžios knyga (pasakojimas apie Kainą ir Abelį, pasakojimas apie Babelio bokštą). Ištraukos iš Naujojo Testamento Evangelijos pagal Matą (Kalno pamokslas, palyginimas apie vynuogyno darbininkus)
Rolando giesmė
arba Tristanas ir Izolda
arba Apvaliojo stalo riteriai (ištraukos)
Senovės rytų poezija (pasirinktinai)
M. de Servantesas Savedra (M. de Cervantes Saavedra). Don Kichotas (ištrauka)
V. Šekspyras (W. Shakespeare). Karalius Lyras arba Makbetas
Ž. B. Moljeras (J. B. Molière). Don Žuanas arba Tartiufas
A. Mickevičius (A. Mickiewicz). Vėlinės arba Konradas Valenrodas (pasirinktos ištraukos)
O. de Balzakas (H. de Balzac). Tėvas Gorijo arba Eugenija Grande
A. Platonovas arba I. Buninas (pasirinktas apsakymas)
R. M. Remarkas (R. M. Remarque). Vakarų fronte nieko naujo arba Juodasis obeliskas
Dž. Selindžeris (J. D. Salinger). Rugiuose prie bedugnės
U. Eko (U. Eco). Rožės vardas
J. Gorderis (J. Gaarder). Mergaitė su apelsinais

 

Privalomos literatūros sąrašas III – IV g klasei

Šiuos kūrinius ar jų ištraukas skaitysime ir analizuosime bei interpretuosime literatūros pamokose.

1.H.Kunas. Senovės Graikijos legendos ir mitai.
2.Sofoklis. Antigonė.
3.Biblija.
4.V.Šekspyras. Sonetai. Hamletas.
5.J.V.Getė. Faustas.
6.K.Donelaitis. Metai.
7.A.Baranauskas. Anykščių šilelis. Pasikalbėjimas Giesminyko su Lietuva.
8.A.Mickevičius. Vėlinės. III dalis.
9.A.Mickevičius. Ponas Tadas. I ir IV knygos
10.A.Mickevičius. Meilės sonetai. Krymo sonetai.
11.Maironis.Pavasario balsai. Jaunoji Lietuva ( Įžanga).
12.F.Dostojevskis. Nusikaltimas ir bausmė.
13.J.Biliūnas. Liūdna pasaka. Apsakymai – Ubagas, Vagis, Piestupys, Motina, Laimės žiburys, Lazda, Žvaigždė.
14.Šatrijos Ragana. Irkos tragedija. Sename dvare.
15.J.Tumas-Vaižgantas. Aš, tarnaitė ir kanarėlė. Pragiedruliai (ištraukos iš Gondingos krašto, Napalys darbus dirba ir Lino darbų pasaka).
16.V.Krėvė. Apsakymai – Silkės, Antanuko rytas. Padavimas – Gilšė. Drama – Skirgaila.
17.V.Mykolaitis-Putinas. Altorių šešėly.
18.J.Savickis. Kova. Vagis. Ad Astra.
19.A.Vaičiulaitis. Tarp šieno pradalgių . Šiaurietė. Tavo veido šviesa. Valentina.
20.B. Sruoga. Milžino paunksmė.

1.V. Mykolaitis–Putinas. Altorių šešėly.
2.J. Savickis. Novelės.
3.S. Nėris. Diemedžiu žydėsiu. Prie didelio kelio (poezija).
4.M. Remarkas. Vakarų fronte nieko nauja.
5.E Hemingvėjus. Senis ir jūra.
6.F. Kafka. Metamorfozė.
7.H. Radauskas. Poezija.
8.A. Vaičiulaitis. Novelės iš Pelkių tako, romanas Valentina.
9.A. Kamiu. Maras.
10.B. Sruoga. Dievų miškas.
11.A. Škėma. Balta drobulė.
12.J. Marcinkevičius. Mažvydas.
13.J. Aputis. Keleivio novelės arba Gegužė ant nulūžusio beržo.
14.R. Granauskas. Jaučio aukojimas. Novelės.
15.V. Juknaitė. Stiklo šalis.
16.Saulius Šaltenis. Apysakos. Novelės.
17.B. Vilimaitė. Papartynų saulė (novelės).
18.S. Geda. Poezija.
19.J. Vaičiūnaitė. Poezija.
20.M. Martinaitis. Poezija.
21.T. Venclova. Poezija.
22.N. Miliauskaitė. Poezija.

 

 

Comments are closed.