Individualus vidurinio ugdymo planas

  • Individualūs III-IV G klasių mokinių ugdymo planai rengiami dviem metams
  • Individualaus ugdymo plano forma:

Individualus ugdymo planas gimnazijos III-IV klasių mokiniams

  • Sudarant individualų ugdymo planą konsultuoja: dalyko mokytojas, klasės auklėtojas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, karjeros ugdymo konsultantas, socialinis pedagogas.

Comments are closed.