2018 metai

Projektai, kuriuose gimnazija dalyvauja ir įgyvendina

Ugdymo plėtotės centro projektas „Tęsk“ pradedantiesiems mokytojams ir jų mentoriams

Ugdymo plėtotės centro projektas ,,Pažink valstybę“

Pradinio ugdymo informatikos programos rengimas, išbandymas ir diegimas

Etnokultūros projektas ,,Dūzgianti Lietuva“

Vaikų verslumo ugdymo projektas „Lietuvos Junior Achievement“

Kūrybiško mokymosi programa ,,Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“

Tarptautinė programa ,,Zipio draugai“

Ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa ,,Sveikatiada“

Lietuvos kino centro projektas „Kino klubas“

 

Comments are closed.