2018 metai

Projektai, kuriuose gimnazija dalyvauja ir įgyvendina

Kūrybiško mokymosi programa ,,Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“

Tarptautinė programa ,,Zipio draugai“

OPKUS (Olweus patyčių prevencijos programos kokybės užtikrinimo sistema)

Comments are closed.