Ugdymo karjerai veikla

clip_image0022

         UGDYMO KARJERAI KONSULTACIJOS GIMNAZIJOJE

VYKSTA

                 ANTRADIENIAIS

                                                               nuo 14.40 iki 15.40 

PROFESINIO INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO KLASĖJE

  Sutartu laiku vyksta individualios konsultacijos

Ugdymo karjerai konsultantė Justyna LialkėimagesUgdymas karjerai

(integruotos pamokos,klasės valandėlės  ir t.t.)

 Karjeros konsultavimas

 (individualios ir grupinės konsultacijos)

Karjeros informavimas (informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas: susitikimai su specialistais, įvairių profesijų atstovais,  išvykos į darbo biržą, universitetus ir t.t.)

Profesinis veiklinimas (susitikimai su įvairių profesijų atstovais, buvusiais mokyklos mokiniais)


2021-09-02

 

Comments are closed.