Ugdymo karjerai veiklaimagesUgdymas karjerai

(integruotos pamokos,klasės valandėlės  ir t.t.)

 Karjeros konsultavimas

 (individualios ir grupinės konsultacijos)

Karjeros informavimas (informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas: susitikimai su specialistais, įvairių profesijų atstovais,  išvykos į darbo biržą, universitetus ir t.t.)

Profesinis veiklinimas (susitikimai su įvairių profesijų atstovais, buvusiais mokyklos mokiniais)


 

 

Comments are closed.