2019 metai

Projektai, kuriuose gimnazija dalyvauja ir įgyvendina

ES projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto metu gimnazija  aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių bei įrangos komplektais. Gimnazija jau dalyvavo 1–4 klasių priemonių pirkime, 5–8 klasių priemonių pirkime. Pradinių klasių mokytojams jau yra parengta metodinė medžiaga – lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins gimnazijos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti:

http://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

Kūrybiško mokymosi programa ,,Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“

Projektas ,,Vaikų ir paauglių įtraukimas į sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą“.

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa „Savu keliu“

Elgesio ir emocinių problemų prevencijos programa „Obuolio draugai“

Tarptautinė ankstyvosios prevencijos  programa ,,Zipio draugai“

Ugdymo plėtotės centro projektas „Tęsk“ pradedantiesiems mokytojams ir jų mentoriams

Pradinio ugdymo informatikos programos rengimas, išbandymas ir diegimas

Vaikų verslumo ugdymo projektas „Lietuvos Junior Achievement“

Ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa ,,Sveikatiada“

Comments are closed.