2019 metai

Projektai, kuriuose gimnazija dalyvauja ir įgyvendina

Kūrybiško mokymosi programa ,,Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“

Projektas ,,Vaikų ir paauglių įtraukimas į sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą“.

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa „Savu keliu“

Elgesio ir emocinių problemų prevencijos programa „Obuolio draugai“

Tarptautinė ankstyvosios prevencijos  programa ,,Zipio draugai“

Ugdymo plėtotės centro projektas „Tęsk“ pradedantiesiems mokytojams ir jų mentoriams

Pradinio ugdymo informatikos programos rengimas, išbandymas ir diegimas

Vaikų verslumo ugdymo projektas „Lietuvos Junior Achievement“

Ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa ,,Sveikatiada“

Comments are closed.