Neformalusis ugdymas

Būrelio pavadinimas Mokytojo vardas, pavardė

Teatrinio meno

Teatro ir kino studija Aušra Indrišiūnienė
Socialinės dramos studija Aušra Indrišiūnienė

Asta Raulinaitytė

Muzikos

Mišrus choras Ona Balachnina

Sporto

Tinklinio Alfred Milevskij
Sveikos gyvensenos
Šiuolaikinio šokio Rima Česevičienė

Dailės

Dailės studija Sonata Vasyliūtė Čepukėnienė
Keramikos studija Irma Vaitkuvienė

Kiti

Jaunojo informatiko Česlava Šniukštienė
Jaunųjų žurnalistų ir elektroninės leidybos Violeta Bukatka
Darbščiųjų rankelių Lilija Staliulionienė
,,Žingsnelis į ekonomiką“ Alicija Matuiza

Comments are closed.