Neformalusis ugdymas

Būrelio pavadinimas Mokytojo vardas, pavardė

Teatrinio meno

Teatro ir kino studija Aušra Indrišiūnienė

Muzikos

,,Muzikos garsai“ Ona Balachnina

Sporto

Krepšinio Alfred Milevskij
,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“

Dailės

Dailės studija Sonata Vasyliūtė Čepukėnienė
Keramikos studija Jurgita Žalgirienė

Kiti

IT pradžiamokslis Česlava Šniukštienė
,,BBC micro:bit“ Jelena Januškevič

Asta Raulinaitytė

Darbščiųjų rankelių Lilija Staliulionienė
,,Aktyvus jaunimas ,,Galimybių erdvė“ Asta Raulinaitytė

Violeta Bukatka

Comments are closed.