Neformalusis ugdymas

Būrelio pavadinimas Mokytojo vardas, pavardė

Teatrinio meno

Teatro studija Aušra Indrišiūnienė

Muzikos

Mišrus choras Ona Balachnina

Sporto

Tinklinio Alfred Milevskij
,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“

Dailės

Dailės studija Sonata Vasyliūtė Čepukėnienė
Keramikos studija Irma Vaitkuvienė

Kiti

Jaunųjų žurnalistų Ernestas Vėta
Jaunojo programuotojo Violeta Bukatka
,,Kompiuteris ir aš“

Comments are closed.