Neformalusis ugdymas

Būrelio pavadinimas Mokytojo vardas, pavardė

Muzikos

,,Muzikos garsai“ Ona Balachnina

Sporto

Krepšinio Alfred Milevskij
,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“

Dailės

Dailės studija Sonata Vasyliūtė Čepukėnienė
Keramikos studija Jurgita Žalgirienė

Kiti

IT pradžiamokslis Česlava Šniukštienė
,,BBC micro:bit“ Jelena Januškevič
Darbščiųjų rankelių Lilija Staliulionienė

Comments are closed.