2016 metai

Projektai, kuriuose gimnazija dalyvauja ir įgyvendina

Kūrybiško mokymosi programa ,,Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“

Tarptautinė programa ,,Zipio draugai“

 

Pedagogo parengimas darbui programoje ,,Įveikime kartu“

OPKUS (Olweus patyčių prevencijos programos kokybės užtikrinimo sistema)

 

Comments are closed.