Gimnazija

Gimnazijos misija

Suteikti kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą mokiniams, kartu plėtojant jų motyvaciją ir individualių kompetencijų ugdymą daugiakultūrinėje aplinkoje, padėti mokiniui suvokti šiuolaikinį pasaulį, būti savarankišku, veikliu, kritiškai mąstančiu ir atsakingu savo šalies bei Europos piliečiu.

Vertybės

     Šiuolaikinė, atvira pozityviai kaitai ir inovacijoms institucija, suteikianti lygias galimybes visavertės asmenybės ugdymui, skatinanti  etninę kultūrą, tautiškumą, pilietiškumą, bendruomeniškumą, kiekvieno bendruomenės nario lyderystę ir nuolatinį tobulėjimą.

Comments are closed.