Administracinė informacija

Gimnazijos misija

 Teikti kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą glaudžiai bendradarbiaujant mokytojams, tėvams, mokiniams ir visuomenei, ugdyti dorą, išsilavinusią, tolerantišką, kūrybišką asmenybę, gebančią sėkmingai gyventi besikeičiančiame šiuolaikiniame pasaulyje.

Vizija

Šiuolaikiška, saugi, kurianti, bendruomeniška gimnazija, suteikianti kiekvienam besimokančiajam lygias galimybes, gerbianti ir puoselėjanti asmens tautinius, kultūrinius ir asmeninius skirtumus, skatinanti kiekvienos asmenybės ūgtį.

Comments are closed.