Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos tikslas – organizuoti ir koordinuoti socialinės pedagoginės pagalbos teikimą, prevencinį darbą, specialųjį ugdymą, krizių intervenciją, tiriminę veiklą, akcentuojant emociškai palankios aplinkos vaikui kūrimą.

Sudėtis:

Milda Daukantaitė – Kukė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė.

Jelena Januškevič, matematikos, informacinių technologijų mokytoja- narė.

Jelena Eva Aukštulevič, logopėdė – narė.

Asta Raulinaitytė, socialinė pedagogė – narė.

Elvyra Salovatova, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – narė.

Anželika Gželkienė, tėvų atstovė – narė.

2018-2019 m. m. Vaiko gerovės komisijos veiklos planas

 

Comments are closed.