Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos tikslas – organizuoti ir koordinuoti socialinės pedagoginės pagalbos teikimą, prevencinį darbą, specialųjį ugdymą, krizių intervenciją, tiriminę veiklą, akcentuojant emociškai palankios aplinkos vaikui kūrimą.

2022-2023 m. m. gimnazijos vaiko gerovės komisijos veiklos planas

 

 

 

Comments are closed.