Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos tikslas – organizuoti ir koordinuoti socialinės pedagoginės pagalbos teikimą, prevencinį darbą, specialųjį ugdymą, krizių intervenciją, tiriminę veiklą, akcentuojant emociškai palankios aplinkos vaikui kūrimą.

Sudėtis:

Milda Daukantaitė – Kukė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė.

Jelena Januškevič, matematikos, informacinių technologijų mokytoja- narė.

Lilija Saliulionienė, pradinių klasių mokytoja – narė.

Asta Raulinaitytė, socialinė pedagogė – narė.

Lolita Voitkevič, psichologė – narė.

Jelena Eva Aukštulevič, logopedė – narė.

Anželika Gželkienė, tėvų atstovė – narė.

2017-2018 m. m. VGK veiklos planas

Comments are closed.