Priėmimo tvarka

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ SĄLYGOS

Priėmimas mokytis pagal pradinio ugdymo programą

Prašymai priimti mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimami nuo gegužės 15 d.

1.1. Į pirmą klasę priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sukanka septyneri metai (atskiru atveju jaunesnius nuo 6 metų, jei pakankamai šiai programai subrendę).

2.2. Reikalingi dokumentai į pirmą klasę:

  1. a) tėvų prašymas (pildomas gimnazijoje);
  2. b) gimimo liudijimo kopija;
  3. c) pažyma apie vaiko sveikatą;

2.3.Vieno iš tėvų prašymu vaikas gali būti priimtas į antrą klasę, jeigu direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, patikrinus jo žinias nustato, kad vaikas įsisavinęs pradinio ugdymo dalį, skirtą pirmai klasei.

2.4. Reikalingi dokumentai į antrą klasę:

  1.  a) tėvų prašymas (pildomas gimnazijoje);
  2.  b) pažyma apie mokymosi pasiekimus;
  3.  c) pažyma apie vaiko sveikatą (forma 027).

2.5. Priėmimas mokytis pagal pradinio ugdymo programą   įforminamas mokymo sutartimi, kol mokinys baigs šią programą, aptariami gimnazijos ir tėvų įsipareigojimai, jų nevykdymo  pasekmes.

Comments are closed.