2017 metai

Projektai, kuriuose gimnazija dalyvauja ir įgyvendina

  • Kino edukacijos projektas ,,Kino klubas“
  • OPKUS (Olweus patyčių prevencijos programos kokybės užtikrinimo sistema)
  • Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa ,,Zipio draugai“
  • Kultūros projektas ,,Mus jungia pasaka“
  • Projektas ,,Langas į Pietryčių Lietuvą“
  • Kūrybiško mokymosi programa ,,Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“

Comments are closed.