Kvietimas į Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazijos Bendruomenės sueigą

Gerbiami mokinių tėveliai,
Kviečiame Jus į Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazijos Bendruomenės sueigą, kuri įvyks 2019 m. vasario 12 d., antradienį, 16.00 val.
Programa:
15.45 – 16.00 – dalyvių registracija.
16.00 – 16.10 – 2018-2019 m.m. I-ajam pusmečiui pasibaigus… (N. Balinskienė, M. Daukantaitė – Kukė) 
16.10 -16.30 Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programos ,,Savu keliu” pristatymas. (R. Ilgūnė–Martinėlienė)
16.30 – 17.30 Susirinkimai klasėse. Pokalbiai su dalykų mokytojais ,,I-ojo pusmečio rezultatų aptarimas”.

Gimnazijos administracija ir mokytojai

This entry was posted in Be kategorijos. Bookmark the permalink.

Comments are closed.