Gimnazijos įgyvendinami projektai

Tyrinėjimo meno projektas – galimybė ugdyti XXI a. kompetencijas

Mūsų gimnazija jau ketvirtą kartą dalyvauja Britų tarybos ir Kūrybinių jungčių organizuojamame Tyrinėjimo meno projekte, skirtame ugdyti XXI a. kompetencijas. Šiemet projektas bus orientuotas į kritinio mąstymo ir kūrybiškumo kompetencijų ugdymą. Projekto trukmė – 2020 m. spalis – 2021 m. kovas. Mūsų gimnazijoje projekto veiklas organizuos  aktoriai Eimantas Bareikis ir Indrė Storpirštienė.  Projekto organizatoriai jau susipažino su 6 klasės mokiniais, kurie įtraukti į projektą, ir mokytojais, dalyvaujančiais Mokytojų klubo veiklose.  Projekto metu mokiniams bus organizuojamos integruotos  kūrybiškos edukacinės veiklos, apimančios gamtos ir žmogaus, lietuvių kalbos ir literatūros bei dailės ugdymą. Planuojant projekto veiklas, buvo nutarta, kad ypač didelį dėmesį reikia skirti mokinių kalbinių gebėjimų ugdymui. Mokytojai Mokytojų klube  mokysis, kaip kuo įdomiau ir veiksmingiau, atsiliepiant į šiuolaikinio pasaulio iššūkius, ugdyti XXI amžiuje reikalingas kompetencijas – kritinį mąstymą ir kūrybiškumą. Taigi, laukia įdomus, tyrinėjimo, atradimų ir kūrybos pilnas etapas.Projekto koordinatorės mokytojos Asta Raulinaitytė, Aušra Indrišiūnienė

122407737_1718352201662161_7992124780895423098_n IMG_20201023_082608122505113_1718352178328830_5283130397018090722_n

 

 

 

 

 

8aeea3_57fcf0af9f8642859dd53b830d09c233_mv2

Projektas „Dideli maži ekranai“ – tai penktus metus vykdomas Britų tarybos ir medijų edukacijos bei tyrimų centro Meno avilys medijų raštingumo projektas. Projektas yra Britų tarybos kultūrinių ryšių programos, vykdomos visose trijose Baltijos šalyse, dalis. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba

Projektu siekiama ugdyti Lietuvos jaunimo ir jaunimo ugdytojų medijų raštingumo gebėjimus bei atrasti, tyrinėti savo bendruomenę ir puoselėti dialogą su kitomis, pasitelkiant kūrybines ir analitines medijų raštingumo veiklas. Ypatingas dėmesys kreipiamas į audiovizualines medijas ir mokiniams patrauklius medijų produktus (filmus, reklamas, kompiuterinius žaidimus, socialinius tinklus, televizijos laidas ir serialus, multimedijų žurnalistiką).

Mūsų gimnazijoje projekte dalyvauja I G – IV G klasių mokiniai. Per projekto planavimo etapą buvo pasirinkta projekto kryptis – kinas ir kompiuteriniai žaidimai. Projekto metu vyksta mokymai mokytojams ir mokiniams, 2021 m. sausio mėnesį bus organizuojama kūrybinė mokinių veikla. Lauksime rezultatų.

Projekto koordinatorės mokytojos Violeta Bukatka, Jelena Januškevič

Galimybių erdvė – kiekvienam ir visiems

Mūsų gimnazija vykdo Šalčininkų rajono savivaldybės finansuojamą kitų neformaliojo švietimo veiklų projektą  „Galimybių erdvė – kiekvienam ir visiems“.   Projekto įgyvendinimui skirta 7637,00 eurų. Projekto tikslas – suteikti kiekvienam mokiniui galimybę atrasti jų interesus ir individualius gebėjimus atitinkančią kūrybinę edukacinę veiklą ir ja užsiimti, bendradarbiaujant su kitais. Taip projektas prisideda prie gimnazijos stateginio tikslo – organizuoti personalizuotą (pritaikytą prie kiekvieno vaiko gebėjimų ir polinkių) kiekvieno vaiko ugdymą(si).

Mokiniai per įvairias patyrimines veiklas gimnazijoje bei savo gyvenamojoje aplinkoje, edukacinių pažintinių išvykų metu atras sau patrauklią, jų polinkius ir gebėjimus atitinkančią tyrinėjimo, etnokultūrinės ar meninės veiklos rūšį: tradicinius amatus dailė, tiriamąją veiklą bei žodinę kūrybą, vaidybą. Bus įkurta jauki, mokiniams patraukli Galimybių erdvė (II a. foje), kurioje vyks Kūrybinės dirbtuvės pagal mokinių asmenines savybes, poreikius, pomėgius. Jau įsigyti baldai ir priemonės mokinių veikloms. Tiesa, kol kas mokinių kūrybinės bei edukacinės veiklos (keramikos, dailės, literatūros ir teatro užsiėmimai) vyksta atskiroms mokinių klasėms (klasėse ir nuotoliniu būdu), tačiau karantinui pasibaigus, vyksime į suplanuotas edukacines išvykas į Dzūkiją ir Molėtų kraštą, bursimės ir kursime kartu.

Projekto koordinatorės mokytojos Violeta Bukatka, Aušra Indrišiūnienė, Asta Raulinaitytė

„Mūsų Lietuva: nuo Merkio iki Baltijos“

119886400_1687157791448269_1629660591218390925_o 119858221_1687157538114961_2117556987612705210_o 119787215_1687157671448281_1233465224191965647_o

 

 

 

 

   Mūsų gimnazija 2019 vasario  iki 2020 spalio mėnesį dalyvavo  Tautinių mažumų departamento  prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuojamame kultūros projekte, skatinančiame tautinių mažumų kultūrų plėtotę, „Mūsų Lietuva: nuo Merkio iki Baltijos“. Šio projekto įgyvendinimui skirta 12731,7 eurų.

   Projekto tikslas –  skatinti ir plėtoti kultūrų dialogą ir mokyklų bendradarbiavimą, skatinti Lietuvos tradicinių etninių vertybių ir kultūros pažinimą, ugdyti mokinių pilietiškumą ir stiprinti jų tautinę toleranciją, taip pat ugdyti mokinių kūrybingumą, moralines vertybes, gilinti socialinę, komunikacinę ir bendrakultūrinę kompetencijas.

   Šio projekto metu buvo užmegzti kultūriniai ryšiai  su Klaipėdos Pajūrio progimnazija, numatyti kultūrinio bendradarbiavimo formos ir  būdai. Ne visos projekte suplanuotos mokyklų bendradarbiavimo veiklos dėl susiklosčiusių aplinkybių įvykdytos, vis dėlto  mūsų gimnazijos mokiniams pavyko sudalyvauti numatytoje  2 dienų edukacinėje-kultūrinėje išvykoje į Klaipėdą ir Kuršių neriją, kur susipažino su Baltijos jūros bei Kuršių marių pakrančių  gamtos ypatumais, istorijos bei etninės kultūros vertybėmis.

Projekto „Mūsų Lietuva: nuo Merkio iki Baltijos“ metu mokiniai  pagilino savo valstybės kultūros pažinimą, pajuto  poreikį giliau pažinti Lietuvos kultūrą, daugiau mokinių įsitraukė į etnokultūrinę ir meninę veiklą, suvokė save kaip daugiatautės  Lietuvos kultūros skleidėjus ir  savo bendruomenės kultūros kūrėjus.

Projekto koordinatorės mokytojos Violeta Bukatka, Aušra Indrišiūnienė

This entry was posted in Be kategorijos. Bookmark the permalink.

Comments are closed.