Parama Ukrainai

Kaip ir visas pažangus pasaulis, „Šilo“ gimnazijos mokytojai palaiko Ukrainą.
Išreikšti savo palaikymą galite pinigine auka:
PERVESTI LIETUVOJE
Banko sąskaita: LT17 7300 0101 4089 4869
Bankas: Swedbank
Gavėjas: VšĮ Mėlyna ir geltona
Mokėjimo paskirtis: PARAMA
TAPTI NUOLATINIU RĖMĖJU – AUKOTI 3 AR 5 EUR Į MĖNESĮ:
Skambinti ar siųsti SMS numeriu 1482
Gavus SMS-atsakymą tvirtinti su SMS pagal instrukcijas
Kas mėnesį automatiškai pervedama 3 arba 5 EUR
(stabdyti paslaugą – SMS su tekstu „STOP“ numeriu 1482)
Komentarai įrašui Parama Ukrainai yra išjungti

Informacija būsimų gimnazijos mokinių tėveliams!

20130815191320-394384af-me-1 (1)

Priėmimas į švietimo įstaigą bus vykdomas elektroniniu būdu.

Informuojame, kad prašymus į į Šalčininkų r. Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazija nuo š. m. kovo 1 d. galima teikti per Centralizuoto priėmimo į švietimo įstaigas internetinę svetainę http://svietimas.salcininkai.lt/.

Vaikai ir mokiniai į Šalčininkų rajono savivaldybės pavaldumo švietimo įstaigas priimami eilės tvarka pagal tėvų (globėjų) pateiktus prašymus, vadovaujantis Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T-777 „Dėl centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Skaityti plačiau

Komentarai įrašui Informacija būsimų gimnazijos mokinių tėveliams! yra išjungti

ŠVENČIU LIETUVOS GIMTADIENĮ

274155540_2093050837525627_3883060792726684577_nMūsų akcija ŠVENČIU LIETUVOS GIMTADIENĮ parodė, kad tikrai mylime savo Tėvynę Lietuvą ir vakar gražiai pasipuošę, su džiaugsmu širdyse, atšventėme jos gimtadienį. Dar kartą pasveikinkim vieni kitus, gyvenančius mūsų gražioje, laisvoje ir nepriklausomoje Lietuvos valstybėje. Tegu meilė Lietuvos dega mūsų širdyse. Visi šiandien esate Lietuvos didvyriai. ❤️

 

Komentarai įrašui ŠVENČIU LIETUVOS GIMTADIENĮ yra išjungti

Minime Lietuvos valstybės atkūrimo dieną

  273608715_2088297024667675_1859553514174230018_nPrieš žiemos atostogas gimnazijoje toliau vyko renginiai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Klasėse vyko edukaciniai renginiai, protmūšiai apie Lietuvą, per pertraukas skambėjo patriotinės dainos. Baigiamajame renginėlyje gimnazijos direktorė Nijolė Balinskienė visus pasveikino su artėjančia švente bei, kaip įprasta, įteikė padėkas geriausiems gimnazijos moksleiviams. Galiausiai visi padainavę karaoke žinomų dainų apie Lietuvą išlydėjom vieni kitus į trumpas žiemos atostogas.
Mokytojas Ernestas Vėta
Komentarai įrašui Minime Lietuvos valstybės atkūrimo dieną yra išjungti

„Atmintis gyva, nes liudija“

271819311_2067920273372017_4806616491928012818_nSausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną, mūsų gimnazija prisijungė prie Visuotinės pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“ 8.00 valandą dešimčiai minučių languose uždegdama vienybės, atminimo ir pergalės žvakutes. Šia pilietine iniciatyva, taip pat klasių valandėlėse žiūrint dokumentinius filmus bei diskutuojant su mokiniais ir gimnazijos kieme budint prie Atminimo laužo buvo prisimintas 1991 metų sausis, kai vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę.

Mokytojas Ernestas Vėta
Komentarai įrašui „Atmintis gyva, nes liudija“ yra išjungti

„Integruoto patyriminio ugdymo(si) patirtis – būdas įveiklinti mokinį“

Gruodžio 29 dieną Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazijos mokytojai organizavo virtualias Kūrybines dirbtuves Šalčininkų rajono pedagogams „Integruoto patyriminio ugdymo(si) patirtis – būdas įveiklinti mokinį“. Kūrybines dirbtuves rengė ir vedė gimnazijos komanda: direktorė Nijolė Balinskienė ir mokytojai Aušra Indrišiūnienė, Alicija Matuiza, Lilija Staliulionienė, Česlava Šniukštienė, Ernestas Vėta, Violeta Bukatka, Jelena Januškevič, Justyna Lialkė, Laima Narodovskaja, Sonata Vasyliūtė-Čepukėnienė, Jurgita Žalgirienė.
Integruotas patyriminis ugdymas(is) – integrali gimnazijos ugdymo(si) strategijos bei veiklos dalis ir būdas, padedantis siekti asmeninės kiekvieno mokinio pažangos. Jau nuo 2008 metų mūsų mokytojų komandos dalyvauja įvairiuose respublikoje vykstančiuose mokymuose ir įgyja kompetencijų, įgalinančių organizuoti šiuolaikišką, tyrinėjimu bei patyrimine veikla grįstą ugdymą(si).
Tokio ugdymo(si) patirtį bei jo poveikį mokinių pasiekimams ir pristatėme užsiėmimo metu. Visų pirma, mūsų gimnazijos pradinių klasių mokytojos ir mokytojai dalykininkai pasidalino, kaip patyriminės veiklos ir projektai vyksta kitose erdvėse – edukacinėse pažintinėse kelionėse, kurių gimnazijoje vyksta tikrai nemažai. Buvo ypač pabrėžta, kad kelionėse ne pramogaujama, o vyksta ne mažiau svarbi nei gimnazijoje mokinių ugdymosi veikla, kuriai mokytojai iš anksto atsakingai paruošia užduotis – jas mokiniai atlieka išvykų metu ir grįžę į gimnaziją ir būna įvertinti. Vėliau mokytojai dalijosi patirtimi, kaip „Šilo“ gimnazijoje vyksta integruotų patyriminių edukacinių veiklų sesijos. Tokios veiklos mūsų gimnazijoje vyksta jau kelerius metus, nebuvo nutrūkusios ir per nuotolinį mokymąsi. Svarbiausia, kad jos mokiniams kur kas patrauklesnės, į jas noriai įsitraukia įvairių gebėjimų mokiniai ir taip kiekvienas pasiekia asmeninės pažangos.
Antroje dalyje Kūrybinių dirbtuvių dalyviams buvo pasiūlyta patiems sukurti integruotų patyriminių veiklų idėjų ir užduočių. Mokytojai noriai įsitraukė į darbą – tikimės, kad tęs tokią veiklą savo mokyklose.
Kaip refleksijos metu kalbėjo Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Aleksandra Sankovska, patyriminis ugdymas tinkamiausias būdas sudominti ir įtraukti šiuolaikinį mokinį. Mūsų mokytojai, kūrybiškai dirbdami kaip komanda, įrodė, kad puikiai tai sugeba.
Mokytojai Ernestas Vėta ir Aušra Indrišiūnienė
Komentarai įrašui „Integruoto patyriminio ugdymo(si) patirtis – būdas įveiklinti mokinį“ yra išjungti

Tiriamosios – kūrybinės (patirtinės) edukacinės veiklos „Ant vaizduotės sparnų“

Gruodžio 14-17 dienomis mūsų gimnazijoje vyko tiriamosios – kūrybinės (patirtinės) edukacinės veiklos sesijos „Ant vaizduotės sparnų“, kurių tikslas įtraukti vaikus mokytis ir išskleisti jų individualius gebėjimus organizuojant tyrinėjantį ir kūrybišką patirtinį ugdymą. 5-6 klasių mokiniai kartu su lietuvių kalbos ir literatūros, gamtos, matematikos, technologijų, dailės mokytojais kūrybiškai pažvelgė į visiems puikiai pažįstamą pasaką „Raudonkepuraitė“ ir ją ne tik skaitė, bet ir kūrė pasakos pabaigas, iliustravo, sprendė matematikos uždavinius bei vaidino. 7 klasės mokiniams buvo integruotos istorijos, matematikos ir dailės pamokos ir jie domėjosi „Mokslu senovės Egipte“, o su lietuvių kalbos ir literatūros, technologijų ir dailės mokytojomis kūrė kompoziciją pagal Vyt. Mačernio eiles „Klausimo keliu“. 8 ir Ig kl. mokiniai kartu su geografijos, lietuvių kalbos ir literatūros bei dailės mokytojais ieškojo Baltijos jūros lobių skaitydami Maironio baladę „Jūratė ir Kastytis“, kūrinį iliustravo, garsino ir sukūrė animacinius filmukus. IIg kl. mokiniai dalyvavo sesijoje „Tikimybių teorija ir karalius Edipas. Pasakojimo kūrimas“ , kurioje buvo integruotos lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir dailės pamokos. III g kl. mokiniai kūrė lankstinukus Publisher programa „Reklamuoju literatūrą“. Gruodžio 22 d. įvyko visų veiklų rezultatų pristatymas, ypač vaikams patiko 7 sukurta kompoziciją pagal Vyt. Mačernio eiles „Klausimo keliu“ ir, aišku, 5-6 kl. mokinių suvaidinta „Raudonkepuraitė“
Mokytojas Ernestas Vėta
Komentarai įrašui Tiriamosios – kūrybinės (patirtinės) edukacinės veiklos „Ant vaizduotės sparnų“ yra išjungti

DĖL GIMNAZIJOJE SKELBIAMO AUKCIONO

Šalčininkų rajono Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazija skelbia viešąjį aukcioną parduoti
gimnazijos turtą, pripažintą nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti. Parduodamo turto sąrašas ir kita informacija skelbiama tinklalapyje www.silogimnazija.lt .

Aukcionas įvyks 2021 m. spalio 1 d. 09.00 val. gimnazijos pastate adresu: Vilniaus g. 8. Baltoji Vokė. Antrasis aukcionas (neįvykus pirmajam) vyks 2021 m. spalio 15 d. 09.00 val. ten pat. Aukciono dalyvių registracija
aukciono diena nuo 8.30 iki 09.00 val.

Parduodamo (nurodyto sąraše) turto apžiūra vyks 2021 m. rugsėjo 28 -30 dienomis,
nuo 9.00 iki 10.00 val.. Neįvykus pirmajam aukcionui, antrojo aukciono turto apžiūra vyks 2021 m. spalio 12, 13, 14 d.
Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma per 3 darbo dienas nuo aukciono pabaigos, sumokant banko pavedimu į atsiskaitomąją sąskaitą LT 294010044400306987 AB DNB bankas, banko kodas 40100.
Aukcionų dalyvio mokesčio nėra.

Dėl materialinių vertybių apžiūros kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams
Romutę Žitkevičę mob. tel.8 68571369 arba elektroniniu paštu silogimnazijarastine@gmail.com

Direktorė Nijolė Balinskienė

Ilgalaikis turtas aukcionui su kainomis

 trumpalaikio turto sąrašas aukcionui su kainomis

Komentarai įrašui DĖL GIMNAZIJOJE SKELBIAMO AUKCIONO yra išjungti

Edukacinė išvyka į Anykščių kraštą

  Rugsėjo 23 d. mūsų gimnazija organizavo edukacinę išvyką į Anykščių kraštą, į kurią vyko ne tik mūsų 5-8,I-IVg klasių mokiniai, bet ir kaimyninės Elizos Ožeškovos gimnazijos III-IVg kl. mokiniai. Lankydamiesi literatūriniuose A. Baranausko, A. Vienuolio, J. Biliūno muziejuose moksleiviai pagilino lietuvių kalbos ir literatūros žinias. Pabuvoję Arklio bei Siauruko muziejuose, aplankę Puntuko akmenį ir A. Baranausko apdainuotą Anykščių šilelį ne tik pagilino gamtos ir istorijos žinias, bet ir galėjo pasigrožėti nuostabia Anykščių gamta… . O kur dar pramogos rogučių pramogos ant Kalitos kalno… Žodžiu, įtempta, darbinga ir labai naudinga diena, praplėtusi mokinių akiratį ir pagilinusi jų kritinio mąstymo, sociokultūrines kompetencijas…
Mokytojas Ernestas VėtaIMG_20210923_163908 IMG_20210923_131058
Komentarai įrašui Edukacinė išvyka į Anykščių kraštą yra išjungti

Akimirkos iš Rugsėjo 1-osios šventės

241127523_1966279490202763_8317766611102486461_n 241137930_1966279720202740_11954271468204721_n

Komentarai įrašui Akimirkos iš Rugsėjo 1-osios šventės yra išjungti