„Integruoto patyriminio ugdymo(si) patirtis – būdas įveiklinti mokinį“

Gruodžio 29 dieną Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazijos mokytojai organizavo virtualias Kūrybines dirbtuves Šalčininkų rajono pedagogams „Integruoto patyriminio ugdymo(si) patirtis – būdas įveiklinti mokinį“. Kūrybines dirbtuves rengė ir vedė gimnazijos komanda: direktorė Nijolė Balinskienė ir mokytojai Aušra Indrišiūnienė, Alicija Matuiza, Lilija Staliulionienė, Česlava Šniukštienė, Ernestas Vėta, Violeta Bukatka, Jelena Januškevič, Justyna Lialkė, Laima Narodovskaja, Sonata Vasyliūtė-Čepukėnienė, Jurgita Žalgirienė.
Integruotas patyriminis ugdymas(is) – integrali gimnazijos ugdymo(si) strategijos bei veiklos dalis ir būdas, padedantis siekti asmeninės kiekvieno mokinio pažangos. Jau nuo 2008 metų mūsų mokytojų komandos dalyvauja įvairiuose respublikoje vykstančiuose mokymuose ir įgyja kompetencijų, įgalinančių organizuoti šiuolaikišką, tyrinėjimu bei patyrimine veikla grįstą ugdymą(si).
Tokio ugdymo(si) patirtį bei jo poveikį mokinių pasiekimams ir pristatėme užsiėmimo metu. Visų pirma, mūsų gimnazijos pradinių klasių mokytojos ir mokytojai dalykininkai pasidalino, kaip patyriminės veiklos ir projektai vyksta kitose erdvėse – edukacinėse pažintinėse kelionėse, kurių gimnazijoje vyksta tikrai nemažai. Buvo ypač pabrėžta, kad kelionėse ne pramogaujama, o vyksta ne mažiau svarbi nei gimnazijoje mokinių ugdymosi veikla, kuriai mokytojai iš anksto atsakingai paruošia užduotis – jas mokiniai atlieka išvykų metu ir grįžę į gimnaziją ir būna įvertinti. Vėliau mokytojai dalijosi patirtimi, kaip „Šilo“ gimnazijoje vyksta integruotų patyriminių edukacinių veiklų sesijos. Tokios veiklos mūsų gimnazijoje vyksta jau kelerius metus, nebuvo nutrūkusios ir per nuotolinį mokymąsi. Svarbiausia, kad jos mokiniams kur kas patrauklesnės, į jas noriai įsitraukia įvairių gebėjimų mokiniai ir taip kiekvienas pasiekia asmeninės pažangos.
Antroje dalyje Kūrybinių dirbtuvių dalyviams buvo pasiūlyta patiems sukurti integruotų patyriminių veiklų idėjų ir užduočių. Mokytojai noriai įsitraukė į darbą – tikimės, kad tęs tokią veiklą savo mokyklose.
Kaip refleksijos metu kalbėjo Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Aleksandra Sankovska, patyriminis ugdymas tinkamiausias būdas sudominti ir įtraukti šiuolaikinį mokinį. Mūsų mokytojai, kūrybiškai dirbdami kaip komanda, įrodė, kad puikiai tai sugeba.
Mokytojai Ernestas Vėta ir Aušra Indrišiūnienė
This entry was posted in Be kategorijos. Bookmark the permalink.

Comments are closed.