Tiriamosios – kūrybinės edukacinės veiklos gimnazijoje

127647061_1753648001465914_7377525000275894125_o 128122023_1753648024799245_6034276846599749194_n 127862527_1753648018132579_5887449509127762729_n

Lapkričio 25 d., trečiadienį, gimnazijos 5-8, I – II g kl. mokiniai per pamokas nuotoliniu būdu dalyvavo tiriamosios – kūrybinės edukacinės veiklose „ Kosmosas lietuvių etnokultūroje ir liaudies mene“, kurios tikslas Įtraukti vaikus mokytis ir išskleisti jų individualius gebėjimus organizuojant savivaldų, tyrinėjantį ir kūrybišką patirtinį ugdymą(si). Gimnazijos mokinių ugdymas vyko sesijomis ir pamokos buvo integruotos, nes jas sesijomis rengė ir organizavo skirtingų dalykų mokytojai. Štai mūsų penktokai dalyvavo integruotoje anglų k., matematikos ir technologijų pamokoje „Metų ratas: formų ir skaičių simbolika įvairių tautų kultūroje“, 6 kl. mokiniams buvo integruota gamtos ir žmogaus, dailės ir lietuvių literatūros pamokų sesija „Dangaus kūnai lietuvių sakmėse“, 7 kl. mokiniai istorijos, matematikos, dailės pamokoje tyrinėjo ir vaizdavo baltiškuosius simbolius liaudies mene, 8 kl. mokiniai domėjosi įvairiomis paslaptingomis Lietuvos vietomis, susijusiomis su velniais ir galėjo lyginti su skaitytomis „Baltaragio malūne“ integruotoje geografijos ir lietuvių literatūros pamokoje „Velnias, jo ženklai ir paslaptingos vietos lietuvių literatūroje („Baltaragio malūne“) ir kraštovaizdyje“, Ig klasės mokiniai lietuvių literatūros, technologijų ir informacinių technologijų pamokoje domėjosi ir atliko užduotis, susijusias su Pasaulio medžio simbolika mitologijoje, poezijoje, liaudies mene, o IIg kl. mokiniai susipažino su Dangaus kūnais ir jų simbolika liaudies mene integruotoje fizikos ir dailės pamokoje. Mokinių nuomone tokios pamokos jiems tikrai patinka ir yra reikalingos, nes jie įgyja naujos kiek kitokio mokymosi patirties, sužino nemažai naujų dalykų ir turi teigiamo poveikio mokinių pasiekimams.

Mokytojas Ernestas Vėta

This entry was posted in Be kategorijos. Bookmark the permalink.

Comments are closed.